Details for PEZ Funko POP PEZ! - Naruto Shippuden
Serie

Naruto Shippuden

PEZ - Naruto Shippuden - Special Edition - Naruto Uzumaki
Subserie

Dispenser/Item

Naruto Uzumaki

Group

Special Edition

Issue

Info

Trivia
Released 2020
Social

Image(s)
PEZ - Naruto Shippuden - Special Edition - Naruto Uzumaki
© MoMo


Share on FacebookTweet this
Same Items
Naruto Uzumaki
Naruto Uzumaki
Naruto Uzumaki
Naruto Uzumaki